ŚWIĘTOKRZYSKA AKCJA ZIMOWEGO OBRĄCZKOWANIA PTAKÓW

1 marca w  siedzibie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych odbyło się ostatnie w tym roku zimowe obrączkowanie ptaków. W akcji uczestniczyła klasa 4d pod opieką pani Jolanty Brodzińskiej  i Elżbiety Klima. W sieci ornitologiczne wpadło 14 ptaków: 2 raniuszki, 3 modraszki i 9 bogatek. Uczniowie brali udział w określaniu gatunku, płci i  wieku poszczególnych ptaków,  obserwowali sposób ich mierzenia, ważenia i zakładania obrączek. Ornitolog, który prowadził warsztaty, w drugiej części zajęć opowiadał  o swoim rocznym pobycie na Antarktydzie i badaniach jakie prowadził wśród pingwinów a także o zagrożeniu jakim jest dla nich efekt cieplarniany.

Udział w zajęciach to kolejne działanie w ramach projektu ,,Pracownia ekologiczna w szkole podstawowej - czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”