"Szkoła do hymnu"

W dniu 8 listopada nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”, zorganizowanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jej najważniejszym punktem było wspólne odśpiewanie przez uczniów, dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników szkoły polskiego hymnu narodowego o godzinie 11.11. Z tej okazji uczniowie klas 6b i 6d wraz z wychowawcami: panią Kingą Cieniak i panem Dawidem Ślusarczykiem przygotowali występ artystyczny. Przypomnieli w nim, że w tym roku obchodzimy 101-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zakończenie uroczystego apelu chór szkolny pod przewodnictwem pani Ewy Selegi zaprosił zgromadzonych uczniów oraz nauczycieli do wspólnego śpiewogrania. W repertuarze znalazły się tradycyjne pieśni legionowe, a wśród nich: „My, Pierwsza Brygada” czy „Przybyli ułani pod okienko”.
Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Sowa, która podziękowała uczniom za trud włożony w uczczenie Narodowego Święta Niepodległości. Pokreśliła również znaczenie daty 11 listopada dla każdego Polaka oraz zaznaczyła, iż w obecnych czasach postawy patriotyzmu nie wyraża się w wielkich czynach, ale małych gestach. Są nimi między innymi szacunek względem polskiej mowy, śpiewanie polskiego hymnu czy postawa powagi przyjmowana podczas uroczystości poświęconych ważnym rocznicom. Pani dyrektor zachęciła również wszystkich zgromadzonych, aby 11 listopada włączyli się w obchody Narodowego Święta Niepodległości organizowane na terenie Kielc.
Szczególny charakter dzisiejszego dnia dodatkowo podkreśliły odświętne stroje uczniów i nauczycieli oraz noszenie przez nich biało-czerwonych kotylionów.