SZKOŁA PAMIĘTA

Wczesnym rankiem w słoneczną sobotę 22 października uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu Caritas udali się na Cmentarz ,,Piaski'' przy ul. Zagnańskiej w Kielcach. Z wielkim zapałem uporządkowali kilka grobów osób zapomnianych,bezimiennych. Na posprzątanych grobach zostały położone kwiaty i zapalone znicze. Przy grobie podporucznika AK Zbigniewa Machowskiego zebrani wolontariusze pomodlili się za wszystkich bohaterów naszej wolności a także za wszystkich spoczywających na tym cmentarzu. Mamy nadzieję, że tak liczna grupa osób, będzie kontynuowana w kolejnych latach to ważne dzieło pamiętając o naszych zmarłych.