Szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy

22 września 2015r. uczniowie klas 2d, 2e i 2g obejrzeli pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez Grupę Ratownictwa PCK w Kielcach w ramach programu pod hasłem "Wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy". Dzieci dowiedziały się, jak postępować w sytuacji zasłabnięcia, skleczenia, oparzenia. Ćwiczyły "pozycję boczną ustaloną" i przypomniały sobie jak wzywać pomoc. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzymał kartę ICE CARD, w której podaje się informacje o przebytych chorobach, alergiach, itp. Karty noszone przy sobie, w razie potrzeby są cennym źródłem informacji dla służb medycznych o zdrowiu jej właściciela.