Wykład o parkach krajobrazowych

W dniu 22.02.2017r. do naszej świetlicy przybyła zaproszona pani z Zespołu Świętokrzyskich  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Pani Paulina przygotowała dwa wykłady na temat "Prawda czy Fałsz  -  zagadki o przyrodzie".

                W lekcjach brały udział  uczniowie świetlicy i klasy IA, IID, IIIC, IIIE. Uczniowie po wysłuchaniu wykładu odpowiadali pani Paulinie na pytania. Za dobre odpowiedzi zostali nagrodzeni  długopisami  i znaczkami z logo Parku. Dzieci były zachwycone,  gromkimi brawami i słodkim upominkiem podziękowały pani za przybycie.