Zajęcia świetlicowe

Kółko plastyczne „Akwarele”.

Podczas zajęć plastycznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania artystyczne. Chętni uczniowie poznają nowe techniki wykonywania prac, są także przygotowywani do udziału w konkursach świetlicowych, międzyświetlicowych i innych.

Kółko teatralne „Zaczarowany świat baśni”.

W trakcie zajęć w kółku teatralnym dzieci rozwijają aktywność twórczą, uczą się właściwej dykcji i animacji, przygotowują się do występów przed publicznością ( w szkole, przedszkolu, ŚSM, na przeglądach). Zajęcia teatralne kształtują dziecięcą wyobraźnię, wyzwalają pozytywne emocje , uczą przezwyciężania lęku i stresu. W  roku szkolnym 2013/2014  animatorzy występowali z przedstawieniem „Bezpieczne wędrówki z Jasiem i Małgosią po Świętokrzyskiem”. Otrzymali wyróżnienie podczas Teatralnych Prezentacji Szkół.W roku szkolnym 2015/1016 aktorzy ze świetlicy, pod kierunkiem pań, przygotowują się do występów w kolejnym teatrzyku o tematyce ekologicznej " Musimy wziąć w obrone przyrodę".