Zajęcia świetlicowe

 

W świetlicy szkolnej ,, Pod Słonkiem” organizowane są różne formy zajęć:
plastyczno – techniczne, muzyczne, rekreacyjno – ruchowe oraz dydaktyczne.
- zajęcia plastyczno - techniczne należą do zajęć świetlicowych bardzo lubianych przez nasze dzieci. Rozwijają spostrzegawczość, wyrabiają wrażliwość estetyczną, doskonalą umiejętności manualno – techniczne, uczą wnikliwej obserwacji natury, kształcą pamięć wzrokową i wyobraźnię. Na zajęciach stosujemy różne techniki: techniki malarskie, rysunkowe, składanie papieru metodą orgiami, itp.
- zajęcia muzyczne pobudzają dzieci emocjonalnie, rozwijają wyobraźnię i wrażliwość estetyczną. W ramach zajęć muzycznych dzieci uczą się piosenek i tańców, uczestniczą w zabawach ze śpiewem.
- zajęcia rekreacyjno – ruchowe kształtują u naszych wychowanków sprawność motoryczną, koordynację ruchową, wzrokowo – ruchową i słuchowo – ruchową, doskonalą szybkość, zwinność, skoczność. Mają również wartość wychowawczą, ponieważ uczą dyscypliny, umiejętności godnego przyjmowania zwycięstwa i porażki, mobilizują do uważnego słuchania i poprawnego wykonywania ćwiczeń, stwarzają atmosferę zdrowej rywalizacji, integrują grupę. Nasi  uczniowie bardzo chętnie uczestniczą  w tych zajęciach.
- zajęcia dydaktyczne  głównym celem tych zajęć jest pomoc uczniom mającym trudności w nauce szkolnej.