ZAJĘCIA Z PRACOWNIKAMI PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Pod koniec lutego gościliśmy w naszej szkole pracowników Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Uczniowie klasy 4d, 4b i 5a wzięli udział w zajęciach dotyczących struktury i funkcji lasu oraz jego wpływie na środowisko, a w szczególności otaczającą nas atmosferę. Na koniec prelekcji rozwiązywaliśmy quiz, w którym najbardziej podobało nam się rozpoznawanie zwierząt leśnych na postawie ich odgłosów. Zrozumieliśmy, że troszcząc się o tereny zielone dbamy również o swoje zdrowie.

Starsi uczniowie z klasy 7b, 7d i 8c uczestniczyli w prelekcji ,,Rola form ochrony przyrody w zachowaniu bogactwa przyrodniczego obszarów chronionych”. Zapoznali się z walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi parków krajobrazowych województwa  świętokrzyskiego.

Spotkanie z pracownikami parków krajobrazowych odbyło się w ramach realizacji projektu ,,Pracownia ekologiczna w szkole podstawowej - czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”