Zdrowe odżywanie

9 października 2015 roku odbyło się spotkanie pielęgniarką szkolną na temat zdrowego odżywiania.