Zwierzęta i ja

24 maja 2017 roku odbył się I Konkurs Międzyświetlicowy Recytatorsko- Plastyczno- Przyrodniczy pt. "Zwierzęta i ja ...".

Pomysłodawczyniami i organizatorkami konkursu były panie: E. Wrześniewska i M. Jarząb

Do konkursu przystąpiło 9 uczestników. Czekały na nich 3 konkurencje:

1. recytacja wiersza o zwierzętach

2. przygotowanie pracy plastycznej pt. "Zwierzęta w czterech porach roku"

3. konkurs ekologiczno- przyrodniczy

 

I miejsce: Weronika Warzecha  SP nr. 31

            Reprezentująca naszą szkołę Marta Spadło otrzymała wyróżnienie.

Jury którzy zaszczycili swoją obecnością:

- p. Mojecka Agnieszka (Klub Malucha ŚSM)

-  p. Niebelski Bogumił ( Teatr Lalki i Aktora Kubuś)