Znamy Szkolnych Idoli!!!

6 marca 2020 roku w hali sportowej odbyła się XVI edycja konkursu piosenki „Szkolny Idol”. W jury zasiedli nauczyciele – pani Ewa Selega, pani Monika Wika i pani Edyta Król oraz Dominika Bielecka – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Tradycyjnie konkurs poprzedziły serdeczne i wesołe życzenia, które wszystkim małym i dużym Kobietkom złożyli męscy członkowie społeczności uczniowskiej.

Podsumowanie Bibliotecznego Konkursu Plastycznego i Literackiego z okazji Dnia Babci i Dziadka

25 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego i Literackiego, zorganizowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka przez Bibliotekę Szkolną „U Sowy Poczytajki”. Konkurs zorganizowały pani Elżbieta Kaleta i pani Barbara Gądek, obsługę fotograficzną zapewniła pani Patrycja Karykowska. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz humorystycznym czytelniczym gadżetem - zawieszkami na drzwi z serii „Nie przeszkadzać – CZYTAM” Wydawnictwa Jedność. A oto nasi zacni laureaci…

KONKURS LITERACKI

Informacja Prezydenta Kielc dot. wycieczek szkolnych i odwiedzin w DPS-ach

Z uwagi na trwający sezon grypowy, dużą liczbę zachorowań oraz rozwijającą się sytuację epidemiologiczną, Prezydent Miasta Kielce zalecił dyrektorom kieleckich szkół i przedszkoli rezygnację z organizacji wycieczek szkolnych poza granice miasta w najbliższym czasie.
Apelujemy także do rodziców o nieposyłanie do przedszkoli i szkół dzieci z objawami infekcji.

Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu klas VII –VIII

Na krytej pływalni „Foka”  Barwinek 31 w dn. 05.03.2020 r. odbyły się zawody sportowe - Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu kl. VII –VIII.  W rywalizacji brało udział 85 uczniów z 18 szkół. Szkołę Podstawową nr 27 reprezentowała grupa 6 uczniów z klas VII - VIII. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach 100 m. st. dowolnym , 50 m. st. klasycznym, 100 m. st. grzbietowym, 5 m. st. motylkowym, 100 m. st. zmiennym oraz w sztafecie 4x50 m. st. dowolnym.

Najlepsze wyniki uzyskane przez uczniów SP nr 27

Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu klas III – IV

Na krytej pływalni „Foka”  Barwinek 31 w dn. 25.02.2020 r. odbyły się zawody sportowe - Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu kl. III – IV.  W rywalizacji brało udział 206 uczniów z 17 szkół. Szkołę Podstawową nr 27 reprezentowała grupa 28 uczniów z klas III - IV. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach 50 m. st. dowolnym , 50 m. st. klasycznym, 50 m. st. grzbietowym oraz w sztafecie 4x50 m. st. dowolnym.

Najlepsze wyniki uzyskane przez uczniów SP nr 27

- Benć Kornelia kl. III d   – 3 miejsce w konkurencji 50 m. st. dowolnym

Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu klas V –VI

Na krytej pływalni „Foka”  Barwinek 31 w dn. 03.03.2020 r. odbyły się zawody sportowe - Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu kl. V –VI.  W rywalizacji brało udział 187 uczniów z 18 szkół. Szkołę Podstawową nr 27 reprezentowała grupa 10 uczniów z klas III - IV. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach 50 m. st. dowolnym , 50 m. st. klasycznym, 50 m. st. grzbietowym, 100 m. st. zmiennym oraz w sztafecie 4x50 m. st. dowolnym.

Najlepsze wyniki uzyskane przez uczniów SP nr 27

Pakoszewski  Igor kl. VI d – 2 miejsce w konkurencji 50 m. st. grzbietowym

Strony