Spotkanie z górnikiem

W świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z górnikiem panem Jurkiem Mazurem, który opowiedział uczniom o ciężkiej i czasem niebezpiecznej pracy w kopalni oraz legendę o Św. Barbarze- patronce górników. Dzieci maiły okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią pracę. Uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje kopalni i jakie surowce można z nich wydobywać. Każdy mógł dotknąć przyniesiony węgiel i bryłki wapieni. Na zakończenie spotkania  pan górnik w stroju  mikołaja poczęstował wszystkich uczestników słodyczami.

Program Edukacyjny "Wybieram wodę"

 Nasza szkoła jest placówką promującą zdrowy styl życia. Uczniowie klasy II d i IIe przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,, Wybieram wodę”. Nadrzędnym celem programu jest zachęcenie dzieci do picia wody, która jest niezbędnym elementem zrównoważonej diety. W ramach tego projektu przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych dotyczący wody, zgodny ze scenariuszami oraz kartami pracy przygotowanymi przez realizatora programu. Zrealizowane tematy: ,,Od kropli wody do organizmu człowieka”, ,,Kropla cenniejsza niż złoto”, ,, Ochrona zasobów wodnych”.

Podsumowanie Konkursu Plastyczno – Historycznego „Jak Miś Wojtek został żołnierzem…”

29 listopada 2016 roku w czytelni Biblioteki szkolnej „U Sowy Poczytajki” odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji Konkursu Plastyczno – Historycznego „Jak Miś Wojtek został żołnierzem…”. Konkurs od lat organizują nauczyciele – bibliotekarze: pani Elżbieta Jóźwiak i pani Patrycja Karykowska. Celem konkursu jest m.in.: wzbogacenie wiedzy historycznej uczniów, przybliżenie im postaci Niedźwiedzia Wojtka, który został żołnierzem 2.

Strony