Aktualności świetlicy

Pamiętamy o ptakach zimą

Spadek temperatury  i opady śniegu wywierają znaczący wpływ na życie ptaków. Dostęp do pożywienia  jest o tej porze roku  bardzo utrudniony. Uciekając z północy i wschodu przed chłodem i głodem, przybywają do nas jemiołuszki, gile i śnieguły. Ptaki osiadłe nie odlatują . Są to wróble, sroki, dzięcioły, kosy, kruki, wrony, jastrzębie.

Magia Świąt Bożego Narodzenia

Grudzień jest miesiącem, w którym każdy czeka na magię Świąt Bożego Narodzenia.
W naszej świetlicy również można było poczuć świąteczną atmosferę. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pod opieką pani Doroty Chojny własnoręcznie wykonali stroiki na stół wigilijny.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku życzą nauczyciele i wychowankowie świetlicy.

,,Mały pisarz”

W dniu 18.12.2018r. odbyło się rozstrzygnięcie IX Międzyświetlicowego Konkursu Literackiego ,,Mały pisarz”. Reprezentantka naszej świetlicy Olga Stadnicka z klasy Ia zajęła III miejsce za napisanie i zilustrowanie bajki ,,Zło dobrem zwyciężaj”. Otrzymała dyplom
i nagrody rzeczowe. Uczennicę do konkursu przygotowały panie Aleksandra Trojanowska
i Agnieszka Stadnicka.

,,Polska moja Ojczyzna”

Nasz przedstawiciel świetlicy - Karol Jagiełło –uczeń klasy Ia reprezentował szkołę  w I Konkursie Plastyczno-Recytatorskim ,, Polska moja Ojczyzna”, który odbył się w SP nr 28 w Kielcach. Polegał on na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej recytowany wiersz. Karol przedstawił wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej ,, O Ojczyźnie”. Za swoją pomysłowość wykonania pracy plastycznej oraz poprawność recytacji otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!!!

Strony