Aktualności świetlicy

Święto Mamy i Taty

     Z okazji Święta Mamy i Taty 25 maja uczniowie klasy IIC po raz pierwszy zaprezentowali teatrzyk pt. „Musimy wziąć w obronę przyrodę”, który przygotowywali przez cały rok. Dzieci złożyły Rodzicom życzenia, wręczyły laurki, kwiaty i słodkie upominki. 

Szymon w Konkursie Poezii

Szymon Tymoszewski zajął 1 miejsce w Międzyświetlicowym Konkursie Poezii dla Dzieci organizowanym w SP 33. Recytował 2 wiersze Joanny Kulmowej: "Myśliciel" i "Dorośli". Do drugiego wiersza wykonał pracę plastyczną oddającą treść wiersza. Serdecznie gratulujemy.

Strony