Aktualności świetlicy

Szymon w Konkursie Poezii

Szymon Tymoszewski zajął 1 miejsce w Międzyświetlicowym Konkursie Poezii dla Dzieci organizowanym w SP 33. Recytował 2 wiersze Joanny Kulmowej: "Myśliciel" i "Dorośli". Do drugiego wiersza wykonał pracę plastyczną oddającą treść wiersza. Serdecznie gratulujemy.

Strony