Aktualności świetlicy

Dom Świętego Mikołaja

 

9 grudnia 2016 roku w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
"Uroczysko" odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego "Dom
Świętego Mikołaja". Zuzanna Paciorek z klasy IIG, która wykonała
rysunek kredkami pastelowymi pod kierunkiem pani Anny Kumańskiej
otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!

Święto Mamy i Taty

     Z okazji Święta Mamy i Taty 25 maja uczniowie klasy IIC po raz pierwszy zaprezentowali teatrzyk pt. „Musimy wziąć w obronę przyrodę”, który przygotowywali przez cały rok. Dzieci złożyły Rodzicom życzenia, wręczyły laurki, kwiaty i słodkie upominki. 

Strony