Skąd nasz ród

25 stycznia 2018r. uczniowie klas V i IVh obejrzeli spektakl "Skąd nasz ród" w wykonaniu aktorów Teatru ARTENES z Wrocławia. Twórcy i aktorzy jeszcze raz przypomnieli nam skąd nasz ród. Poprzez liczne przykłady wskazali podstawowe treści patriotyczne. W humorystyczny sposób przedstawione zostały znane legendy: "O Popielu i Mysiej Wieży", "Polska Piastów", "O Piaście Kołodzieju", "O Piaście - synu Chościska", "O Wandzie co nie chciała Niemca" oraz "Stara Baśń". Spektakl bardzo spodobał się uczniom.

Wycieczka edukacyjna

Dnia 25 stycznia 2018 roku klasa VII c wraz z panią Emilią Łagowską  i panią Ewą Borkowską odwiedzili Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im.  W. Gombrowicza w Kielcach. Celem wycieczki było wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania, uświadomienie uczniom korzyści wynikających  z czytania, umiejętności korzystania ze zbiorów. Na początku przygotowana była dla nas ciekawa prelekcja na tematy: ,,Regionalia – od książki XIX- wiecznej do zbiorów cyfrowych”. Następnie przedstawiono funkcjonowanie Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej.

,,Ratujemy i uczymy ratować”

Uczniowie klas IIIa, IIIc, IIId i IIIe wzięli udział w warsztatach dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadził ratownik medyczny ze Straży Miejskiej w Kielcach pan Arkadiusz Staż.  Uczniowie poznali zasady związane z bezpieczeństwem w trakcie udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie: wzywanie pomocy przez telefon, sprawdzanie oddechu, wdechy i uciski ratownicze. Pod czujnym okiem ratownika medycznego każde dziecko mogło wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantoma oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.

Noc Biologów

12 stycznia uczniowie klas siódmych zachęceni przez nauczyciela chemii uczestniczyli w "Nocy Biologów" - imprezie zorganizowanej przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Można było wybrać dla siebie wiele ciekawych wykładów, wystaw czy warsztatów. Grupa uczniów z naszej szkoły poznawała tajniki mikroskopii elektronowej pod okiem  dr Wojciecha Trybusa i dr Anny Wieczorek, wykonywała doświadczenia w laboratorium biochemika pozwalające zidentyfikować kwasy, zasady i sole  jak również obejrzała prezentację "Ja naturalnie promieniuję i ty też".

Zajęcia z dizajnu i rękodzieła

Henryk Sienkiewicz - „ku pokrzepieniu serc”. Mali architekci. Budujemy miasto. Jakie tajemnice skrywają motanki, materiałowe lalki bez twarzy? To tematy warsztatów, zajęć z dizajnu, rękodzieła, w których 10 stycznia 2018 r. uczestniczyły klasy IV b i IV g. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Instytucie Dizajnu oraz Muzeum Dialogu Kultur.

Czwartoklasiści poprzez zajęcia warsztatowe, dobrą zabawę zdobyli wiele cennych wiadomości i umiejętności.

Strony