Warsztaty kl. 3c i 3f

5 października 2017r. dzieci z klasy III c i IIIF wraz z nauczycielami p. D. Chojna, p. I. Sobieraj i p. D. Grelą uczestniczyły w przyrodniczych warsztatach terenowych pod nazwą „Tropiciele przyrody na start- w poszukiwaniu bioróżnorodności”. Warsztaty odbyły się w Kapkazach w gospodarstwie agroturystycznym Państwa J. i .M Dulęda.  Dzieci miały możliwość obserwowania przyrody jesienią, wykorzystania jej darów do zadań plastycznych. Dowiedziały się również, że ekosystem składa się  z biotopu i biocenozy.  Brały też udział w zajęciach „Zgrzebna koszula  czyli jak to z lnem było”.

Dobro jest w każdym z nas!

Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Samorządem Uczniowskim zapoczątkowało swoją działalność obecnością w inauguracji kampanii „Pola Nadziei 2017/2018”, której celem jest niesienie wsparcia i nadziei ciężko chorym oraz ich bliskim.

10 października w Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty odbyło się spotkanie szkolnych kół wolontariatu. Rozpoczęła je Msza św., później nasi przedstawiciele wraz
z opiekunką uczestniczyli w konferencji poświęconej pracy w wolontariacie hospicyjnym.

Sprzątanie Świata 2017

We wrześniu uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami już po raz kolejny wzięli udział w ,,SPRZĄTANIU ŚWIATA – POLSKA 2017”- ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi, na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Uczniowie zostali zapoznani z selektywną zbiórką, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Otrzymane od Fundacji plakaty informacyjne zostały rozwieszone na korytarzach szkolnych.Najmłodsi uczniowie zbierali śmieci w pobliżu szkoły i boiska szkolnego.

Wiem kim jestem i gdzie mieszkam..

W dniach 13,14,15 września uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami wzięli udział w lekcji „historii” w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej przy ul. Zamkowej oraz w Muzeum Historii Kielc przy  ul. Leonarda. Dzieci poznały historię powstania miasta oraz sylwetki sławnych Polaków związanych z Kielcami. W trakcie spaceru ulicami miasta odwiedziły ważne miejsca. Uzupełniały też karty pracy związane z oglądanymi obiektami.  Dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem. Pomimo zmiennej aury dzieci wróciły do szkoły zadowolone.

Strony