Aktualności

ZALECENIA DLA UCZNIÓW

Bardzo zachęcam do zapoznania się z "Informacją dla uczniów i ich rodziców dotyczącą kształcenia na odległość w szkole z uwzględnieniem higieny zdalnej pracy uczniów oraz zasad bezpieczeństwa w sieci" przygotowaną przez p. Patrycję Karykowską - nauczyciela - bibliotekarza SP 27 Kielce.

 

ZALECENIA DLA RODZICÓW

Bardzo zachęcam do zapoznania się z "Informacją dla rodziców o tym, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci"  przygotowaną przez p. Patrycję Karykowską  - nauczyciela – bibliotekarza SP 27 Kielce :)

Strony